Kort resume:
Alle genvælges til bestyrelsesposterne og til posterne som revisorer og suppleantposterne.

Under eventuelt fortalte Birgit om de PR mæssige tiltag der havde været i årets løb og viste hjemmesiderne for Fodlaw.dk og Skanderborgfodslaw.dk.
Hun fortalte desuden, at der har været 17 turledere i 2022 og opfordrede alle til at byde ind med turforslag og at søge hjælp, hvis det har interesse.

Jimmy havde igen gjort sig fortjent til vandrepokalen, skarpt forfulgt af Lissy og Gunna.

Bodil, Jimmy og Christian fik gaver for deres arbejde med mandagmotion, rast til suppeturen og som dirigent til generalforsamlingen.

Ulla søgte mere information om det at være turleder.

Vi sluttede af med brød og kaffe.

I henhold til vedtægtens § 7, indkaldes til 

Ordinær generalforsamling i Skanderborg Fodslaw

Onsdag d. 25/1 2023 kl. 19.00

Højgårdsvej 32, 8362 Hørning

Dagsorden i henhold til vedtægten §7:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab
 4. Indkomne forslag
 5. Valg til bestyrelsen.
  Der skal vælges tre medlemmer for to år.
  Grethe Bonde genopstiller

  Lena Kvistgaard genopstiller
  Peder Juul genopstiller
 6. Og to suppleanter for et år.
  Hanne Behrens genopstiller
  Bodil Jacobsen genopstiller
 7. Valg af to revisorer og en revisorsuppleant. Alle for et år.
  Christian Larsen og Amdi Møller har været revisorer.
  Poul Erik Jørgensen revisorsuppleant.
 8. Eventuelt.                                                                                             

Forslag til behandling og evt. afstemning under punkt 4, skal være formanden i hænde

skriftlig senest den 7 januar 2023

Foreningen er vært med en øl/vand under generalforsamlingen, samt smørrebrød bagefter